Äntligen är HoloLens här!

För två veckor sedan fick jag äntligen mitt eget exemplar av Microsofts HoloLens. Jag hämtade dem själv i USA då jag ändå skulle åka hit för att besöka University of Missouri och vår tidigare professor Isa Janke som numera arbetar som Director för Information Experience Lab.

Microsoft själva menar att “HoloLens is the first fully self-contained, holographic computer, enabling you to interact with high‑definition holograms in your world“.

Allra första gången som jag fick prova HoloLens var hos CGI i Umeå i mitten av augusti i år. Sedan dess har det i mitt huvud fullkomligt snurrat olika tankar och idéer om hur man kan tillämpa denna teknik. Flera exempel som jag hittills har sett berör området utbildning och mer specifikt träning av olika moment med denna mixed reality, som Microsoft kallar det.

Här kan du se Microsoft egen trailer om vad HoloLens är och deras koncept av ”Mixed Reality”:

Här provar jag HoloLens hos CGI i Umeå:
eva_hololens1
eva_hololens2Det första jag slogs av när jag provade dem är hur otroligt verkliga dessa hologram framträder i rummet. Efter ett par minuter glömde jag bort att den person som står bredvid mig och inte har HoloLens på sig inte ser samma sak. Den känslan i sig är jag också ovan med. Det är absolut inte samma sak som att se förstärkt verklighet och figurer på en mobilskärm. Microsoft har verkligen lyckats väl på ett tekniskt plan att få till högupplösta och väldefinierade hologram. Upplevelsen är sannerligen det man brukar kalla för omslutande eller uppslukande upplevelse (e.g. immersive experience) en term som även brukar användas inom området virtuell verklighet (e.g. virtual reality).

När jag nu har haft dem själv i två veckor och hunnit använda med dem lite mer, ser jag oanade möjligheter med denna typ av smarta glasögon. Det är endast fantasin som sätter gränserna. Framför allt inom området utbildning där dessa smarta glasögon ger möjlighet att kunna se komplicerade samband och förstå hur abstrakta saker och ting förhåller sig till varandra vilket i sin tur ger, som jag tidigare beskrivit, oanade möjligheter. Tanken är nästan svindlande!

Studentprojektet
Det första studentprojekt med HoloLens har redan startat denna hösttermin trots att jag ännu inte är tillbaka från USA. I detta spännande projekt deltar fyra studenter som läser på Civilingenjörsprogrammet Interaktion och Design vid Umeå universitet. De ska utveckla en applikation för HoloLens inom ramen för en projektkurs. Eftersom jag fortfarande är bortrest har studenterna fått besöka CGI i Umeå för att kunna testa HoloLens och få höra lite mer om CGI:s nya projekt och utvecklingen av deras applikation HoloTagger. HoloTagger är en vidareutveckling av koncepten framtagna i applikationen WallTagger som CGI utvecklade i samarbete med oss inför konferensen ”Lärande i fokus”.

Bilder från konferensen Lärande i fokus, 2013 och augmented reality applikationen “WallTagger”
walltagger1 walltagger2 walltagger3 walltagger4

HoloLensprojektet
Det tänkta scenariot för höstens studentprojekt handlar om hur en tandläkare ska kunna använda augmented reality och smarta glasögon av typen HoloLens i någon process i sitt arbete. Projektet är fortfarande i sin linda och vi har inte bestämt ännu exakt verksamhetsområde. Dock är det speciellt intressant att undersöka hur en tandläkare som verkligen behöver använda båda sina händer i sitt arbete skulle kunna använda denna röst- och rörelsestyrda enhet. Några av lärdomarna från projektet med Google Glass i tandläkarutbildningen är att det är relativt mödosamt för en tandläkare att varje gång när teknik behöver användas mitt under exempelvis behandling av en patient måste tandläkaren ta av sig skyddshandskarna, tvätta händerna och sätta på sig handskarna igen i syfte att behålla en ren och steril miljö. I detta fall skulle alltså en röst- och rörelsestyrd enhet av typen HoloLens kunna fungera ypperligt inom tandhälsovården. En tandläkare skulle exempelvis kunna med hjälp av HoloLens skriva i journalen, fotografera, samtala med en kollega eller se på röntgenbilder direkt i glasögonen utan att behöva lämna patienten och ta av sig skyddshandskarna varje gång. Allt kan ske var som helst i rummet genom att använda projicerade hologram. Exakt på å vilket sätt detta skulle kunna genomföras och vilka möjligheter och utmaningar som faktiskt finns återstår som sagt att undersöka. Dock hoppas vi att vi kan få några svar på våra frågor i detta projekt.

Studenterna från Interaktion och Design:
id_studenterna
Från vänster Mattias Sedin, Elin Hörnfeldt och Fredrik Johansson samt Christian Fischer (den infällda bilden). I bakgrunden syns Thomas Mejtoft (programansvarig för civilingenjörsprogrammet Interaktion och Design).

CGI i media om HoloLens:
CGI:s pressmeddelande >>
Artikel i Computer Sweden >>
Infotechs reportage >>
Artikel i DN >>