About

Eva Mårell-Olsson
Eva Mårell-Olsson är universitetslektor vid Umeå universitet. 2012 disputerade hon i pedagogiskt arbete med avhandlingen Att göra lärandet synligt? – Individuella utvecklingsplaner och digital dokumentation. Avhandlingsstudien handlar om arbetsprocessen med elevers digitala individuella utvecklingsplaner ur ett elev-, föräldra- såväl som ett lärarperspektiv. Hennes avhandling blev utsedd till en av Skolportens favoriter 2012. Avhandlingen går att ladda ner här>>

Eva är också en av Sveriges få ägare till ett par Googleglasögon. Du kan även följa Evas tankar och funderingar kring användning av Google Glass på Twitter.

Kontakt:
Twitter: @evamarellolsson
Mail: eva.marell-olsson@umu.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *