Studentprojekten 2016 har startat!

Äntligen är våren på intågande vilket också betyder att det är dags för studentprojekten igen. Lika efterlängtat varje år. Denna omgång har jag två grupper. Båda grupperna läser kursen Ingenjörens roll i arbetslivet. Grupperna består av en mix av studenter som läser Civilingenjörsprogrammen Industriell ekonomi och Teknisk fysik. Inom ramen för kursen ska studenterna genomföra ett projektarbete om 4.5 hp. Momentet omfattar planering och genomförandet av ett projekt som baseras på ett formulerat uppdrag av någon organisation eller företag i näringslivet.

Uppdragen:
1. Spelifierat lärande
– utveckling av ramverk och lärmoment/aktiviteter
Den ena projektgruppen har fått i uppdrag att utveckla ett ramverk och ett lärmoment med inriktning mot Spelifiering (eng. Gamification). Själva uppdraget går alltså ut på att studenterna ska konstruera ett ramverk som kan används som stöd vid planering och genomförande av en spelifierad aktivitet i skolan. Sedan ska de också inom projektets ramar utveckla ett spelifierat lärmoment/aktiviteter för olika digital verktyg såsom bärbara datorer, Surfplattor, smarta glasögon (e.g. Google Glass) och Virtual Reality-glasögon (virtuell verklighet). Det gäller således för studenterna att skapa utmaningar så att funktionaliteten för den mobila tekniken nyttjas på bästa sätt i varje utmaning. Detta år sker projektet i samarbete med Umevatoriet där själva ”eventet” ska genomföras. Innehållet eller temana i de spelifierade aktiviteterna kommer att omfatta Umevatoriets verksamhet. En skolklass i år 8 från Tegs centralskola ska få testa studenternas planerade aktivitet i mitten av maj. Studenterna har bra uppbackning och stöd i detta projekt. Deltagare förutom jag själv och Anna-Lena Sahlman vid Umevatoriet så medverkar även Tomas Svedgård, MediaCenter. Tomas har mångåriga erfarenhet av skolutveckling. Vi som medverkar i projektet tycker att det ska bli oerhört spännande att se vad projekt kommer att resultera i. Lika spännande varje år med andra ord. Av erfarenhet vet jag att dessa studenter brukar vara oerhört ambitiösa och duktiga och har genomfört de tidigare uppdragen till full belåtenhet (se exempelvis projektet #tagga2014) .

2. Ett virtuellt campus – utveckling av en konceptlösning och 360°-filmer
Det andra projektet har en helt annan inriktning och målgrupp och sker i samarbetet med Kommunikationsenheten här vid Umeå universitet. I detta projekt ska studenterna konstruera en konceptlösning och skapa 360°-filmer (side-by-side) för webb och VR-glasögon. Syftet med filmerna är att ge användaren av ett par VR-glasögon en så nära kroppslig upplevelse som möjligt av hur det kan kännas att vara en internationell student vid Umeå universitet. En blivande internationell student ska alltså ges möjlighet att ”kliva in i” vår campusmiljö i VR-format. Studenternas slutprodukter är tänkt att användas för att inspirera blivande internationella studenter att faktiskt välja Umeå universitet som studieort. Deltagare förutom jag själv är också Jessica Bergström Grahn från Kommunikationsenheten i projektet.

Här nedan visas några bilder på den typen av VR-glasögon som kommer att användas i projektet.
1426086920_Zeiss_VR_One_26-600x335carl-zeiss-vr-one 1442488100_zeiss-vr-one-02-600x335 1426086835_Zeiss_VR_One_-600x335

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *