Spelifierat lärande för skolelever

Är du intresserad av spelifierat lärande och digitalisering av svensk skola? Kom då till Umeå universitet på torsdag den 21 maj. Då kommer klass 7 från Hagaskolan till universitetet för att testa civilingenjörsstudenternas design av ett spelifierat lärmoment anpassat för just dem. Skoleleverna kommer att få använda surfplattor, Google Glass och Makey Makey för att lösa problem och få ledtrådar till nästa problem att lösa.

Kommer de att lyckas? Kom och titta!

Dag: torsdag 21 maj
Tid: 9.00 – 13.30
Samling: Sal N300, Naturvetarhuset Umeå universitet kl. 09.00

Varmt välkommen!
N300

Projektet Google Glass goes Gamification – utveckling av lärmoment utifrån spelteori är det tredje projektet som pågår den här terminen. Detta projekt är också är ett gränsöverskridande studentprojekt som handlar om att sammanföra nya trender av teknik (surfplattor och smarta glasögon bl.a.) och spelifiering som pedagogisk metod. Studien bidrar med kunskap om gränsöverskridande samarbeten, möjligheter och utmaningar för högskolepedagogik. Projektet kan även ses som ett inlägg i debatten om en digitaliserad skola och vilken betydelse nya trender för med sig. Möjligheter såväl som utmaningar.

I projekt medverkar studenter som läser kursen Ingenjörens roll i arbetslivet. Studenterna studerar civilingenjörsprogrammen Teknisk fysik och Industriell ekonomi. Det är således en blandad grupp studenter med olika förmågor och kompetenser. Kursen för studenterna startade i slutet av mars och på torsdag 21 maj genomförs alltså eventet för skoleleverna. I projektet medverkar också Jan Bidner och John Eriksson från det lokala företaget Sogeti med särskild kunskap om spelifiering och spelutveckling.

Inom ramen för kursen ska alltså dessa studenter utveckla ett lärmoment utifrån spelifiering – gamification. Gamification handlar kort och gott om att använda speldynamik i nya sammanhang (i detta fall för skola). Studenterna ska utifrån teorier om hur spelstrukturer motiverar och engagerar till lärande skapa lärande utmaningar för skolelever. Studenterna designar lärmomentet utifrån ett ramverk för spelifiering som heter Octalysis, se Yu-Kai Chou.

Själva genomförandet där eleverna ska testa utmaningarna kommer att ske med en mix av digitala verktyg i form av surfplattor, smarta glasögon och Makey Makey. Det gäller således för studenterna att skapa utmaningar så att funktionaliteten för exempelvis surfplattor och smarta glasögon används på bästa sätt.

I januari 2015 publicerade New Media Consortium (NMC) 2015 NMC Technology Outlook: Scandinavian Schools, en regional rapport inom ramen för Horizon Report-projektet. I rapporten förutspås att teknik som exempelvis smarta glasögon kommer att inom en 4-5 års period göra sitt intåg i skolans värld. Likaså spelifierat lärande som pedagogisk metod. Frilansskribenten Stefans Pålsson sammanfattar rapporten i Skolverkets blogg – Omvärldsbloggen.

Läs mer:
Tagga2014>>
2015 NMC Technology Outlook: Scandinavian Schools>>

Om spelifierat lärande/gamification:
Octalysis: Complete Gamification Framework

Här kan du ladda ner Yu-Kai Chous bok gratis (längst ner till vänster – Download).

Podden Gamificationfredag

Här pratar bl.a. Jan Bidner (Sogeti) tillsammans med Mats Björk (Sogeti) om Gamification.

Gamification vs Game-Based eLearning: Can You Tell The Difference?

The 35 Gamification Mechanics toolkit

YouTube
The weirdest game at PAX: Upsilon Circuit >>
Super Hero Augmented Reality App at Walmart- Avengers >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *