LAGG – Location for Ambulance through Google Glass

Ett av de studentprojekt som pågår med Google Glass denna termin (VT15) sker i samarbete med institutionen för tillämpad fysik och elektronik (TFE). En grupp på sex studenter som läser programmet Interaktion och Design ska i kursen Produktutveckling i medieteknik med metoden ”Design-Build-Test” utveckla ett fungerande system för att kunna skicka en lägesposition direkt till Google Glass så att användaren kan få en vägbeskrivning till den skickade positionen.

Ett tänkt scenario och användningsområde
Ett användningsområde skulle exempelvis kunna vara för förare av ett räddningsfordon, ambulans eller brandbil. Emellanåt är det svårt för ambulanspersonal och brandmän att hitta till den plats där en olycka har skett. I de fall där det är mycket bråttom och föraren behöver GPS-stöd för att hitta vägen till olycksplatsen kan det upplevas stressande att mata in den korrekta adressen. Med den tekniska lösning som dessa studenter utvecklar gör det alltså möjligt att skicka positionen direkt till Google Glass utan att man behöver ange koordinater eller adressen. Ungefär som när man släpper en kartnål i Google Maps för den plats man just nu befinner sig på, men i det här fallet skickas positionen med vägbeskrivning alltså direkt till Google Glass. Tanken är att föraren av ambulansen ska få en snabb och korrekt vägbeskrivning till olycksplatsen utan att behöva interagera med systemet. Föraren kan istället koncentrera sig på själva körningen av ambulansen. Det finns säkerligen en mängd andra områden där denna tekniska lösning också skulle passa utmärkt. Det får dock framtiden utvisa.

Studiebesök
För att få så mycket information som möjligt om ambulanspersonalens arbetsprocesser och tillvägagångssätt vid en utryckning fick vi besöka Umeå ambulansstation den 23 april. Där mötte Nils Forsell oss och berättade med inlevelse precis hur det går till vid en utryckning och vilken befintlig teknik de använder just nu som stöd i arbetet. Spontant trodde jag i min enfald faktiskt att dagens ambulanser var utrustade med den allra, allra senaste tekniken. Men så är inte fallet. Ambulanserna har inte ens trådlös uppkoppling i bilarna vilket jag tog för givet. Vad gäller teknikanvändning som stöd i arbetsprocesser finns det en hel del att förbättra inom detta område. Det är naturligtvis en kostnadsfråga och vad som anses vara värt att prioritera med hänsyn till patientsäkerheten.

GPS-positionering
När SOS Alarm kontaktas går det endast att få GPS-positionen automatiskt skickad  ifrån fasta telefoner. Det är mer specifikt huset eller adressen som GPS-positionen är markör för. Om man istället ringer till SOS Alarm ifrån exempelvis en mobiltelefon som kan vistas precis var som helst kan inte en GPS-position visas i samband med telefonsamtalet. Det är detta som studenterna i detta projekt ska utveckla, d.v.s. att det via mobilen vid ett samtal till SOS Alarm ska kunna gå att skicka GPS-positionen för att få en vägbeskrivning till olycksplatsen.

Studenterna är i stort sett klara med mobilappen för GPS-positioneringen. Den som ringer larmsamtalet ska alltså förutom att GPS-positionen skickas ifrån mobilen även kunna godkänna att ambulanspersonal får ta del av en patients journaler. Det kan vara livsviktigt i det allra första mötet med patienten att få kunskap om den olycksdrabbade äter någon medicin eller har någon annan åkomma som ambulanspersonalen bör känna till. I de fall där en patient är exempelvis medvetslös kan det förstås vara mycket svårt att få relevant information.

Nedan visas några bilder från besöket från ambulansstationen. Det är Nils Forsell som förevisar och berättar för studenterna.
bild1_800 bild2_800 bild3_800 bild4_800 bild5_800 bild6_800 bild7_800 bild8_800

2 thoughts on “LAGG – Location for Ambulance through Google Glass

 1. Jag har några funderingar kring hur ni tänkt här.

  1. Måste alla ha en app för att signalen ska skickas? Detta måste i sådana fall slå ganska stort för att det fungera i någon större omfattning

  2. Kan appen säkerställa att den verkligen har gett rätt information om positionering? Ofta tar det ett tag innan GPS-positionering sker, ofta är felmarginalerna rätt stora och ibland visar den till och med helt fel.

  3. Hur kan man godkänna att någon tittar i ens journal endast via ett telefonsamtal? Hur säkerställs det att den som ringer verkligen är den som hen uppger sig vara?

  4. Är rutig skjorta ett krav för att appen ska fungera? 🙂

  • Hej!
   Det studenterna har gjort i det här projektet är att utveckla en konceptlösning i kursen “Design-Build-Test”. De har alltså inte utvecklat en regelrätt app som går att ladda ner för allmänheten. Valet att skapa en egen app avgjordes bland annat för att undvika att det inte ska gå att ringa in anonymt till SOS Alarm, dvs. det måste finnas ett eget val att inte GPS-positionen skickas vid ett telefonsamtal.

   Konceptet är inte färdigt på långa vägar utan måste fortsätta att utvecklas för att det skulle kunna bli en fungerande tjänst som tar hänsyn till patientsäkerhet m.m. Det är lång väg dit ännu även om idén har uppmärksammats en del av media eftersom det skulle kunna lösa ett reellt problem för ambulanser att hitta och att komma fram till en olycksplats fortare.

   Som svar på din sista fråga: Ja, rutig skjorta är tydligen ett krav 😀

Leave a Reply to Eva Mårell-Olsson Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *