Forskningsprojektet har startat!

Äntligen har forskningsprojektet startat där lärare ska använda Google Glass i sitt vardagliga arbete för att utröna vad man kan använda dem till och vilka möjligheter samt utmaningar det finns med den här typen av kroppsnära teknik. Så himla spännande! Jag ser verkligen fram emot detta. Jag har träffat de medverkande lärarna en första gång och de har redan många idéer till vad de kan använda dem till. Projektet är finansierat av Lärarhögskolan vid Umeå universitet. Här kan du läsa lite mer ingående om syftet och forskningsfrågorna i projektet.

”Som ett brev på posten” så är det förstås problem med att få tillgång till trådlöst nätverk på de skolor som ingår i studien. Jag vet inte vilken gång i ordningen som jag får försöka övertyga tekniker om att det inte går att ansluta glasögonen till nätverk där man behöver ange både användarnamn och lösenord. “Det är väl som Android, som telefoner. Telefonerna kan ju hantera användarnamn” är fraser som jag ständigt får höra. Men nej, så är det förstås inte alls.

Man kan ju tycka vad man vill om Googles lösning för glasögonen, men det är som det är. Det går alltså bara att ansluta till nätverk där man endast behöver ange lösenord. Detta får jag påpeka om och om igen.

En lösning är att sätta upp routrar i klassrummen som glasögonen kan koppla upp sig mot, men då behöver nätuttagen vara aktiverade så att jag får tillgång till dynamisk tilldelning av IP-adress för routrarna. Denna variant använder jag vid föreläsningar och presentationer vid universitet. En annan lösning är förstås att kommunen sätter upp ett externt trådlöst nätverk av något slag som jag kan ansluta till. Jag hoppas innerligt att kommunikationsgruppen vid Umeå kommun kan hjälpa mig i denna fråga. Det vore ju sannerligen tråkigt om projektet står och faller med att det inte går att lösa problemet med den trådlösa uppkopplingen. Jag sätter mitt hopp till den vision och verksamhetsidé som presenteras på deras webb. Där beskrivs visionen att Umeå kommuns IT-funktion möjliggör en positiv samhällsutveckling genom att stödja innovativ verksamhet som förenklar vardagen för kommunala verksamheter, medborgare och företag.”

Vidare beskrivs också att verksamhetsidén är att ”IT-funktionens uppdrag är att med hög kompetens, verksamhetskunskap och god serviceanda erbjuda ett brett utbud av IT-tjänster som stödjer arbetet för välfärd och ett gott liv i Umeå.”

Visst låter det lovande!

Att lärare utforskar hur kroppsnära teknik, som exempelvis smarta glasögon, kan användas i skolan måste väl räknas som en innovativ verksamhet. Eller hur? Speciellt med tanke på att det i rapporten 2015 NMC Technology Outlook for Scandinavian Schools: A Horizon Project Regional Report beskrivs att viktiga tekniktrender, som kroppsnära teknik, förutspås göra sitt intåg i skolans värld inom fyra till fem år. Fyra till fem år! En kort tid för en relativt stor förändring.

Hur kommer skolan att hantera detta? En bra sammanfattning av den nämnda rapporten ovan ges av Stefan Paulsson på Omvärldsbloggen. Jag anser förstås att forskningsprojektet ger ett gyllene tillfälle för de som ansvarar för skolornas nätverk att få testa vilka problem den här typen av teknik för med sig, men jag är inte lika säker på att de håller med mig 😉

Första träffen med lärarna

Första träffen med lärarnaFoto: Patrick Aspling