Forskningsmedel!

Jag är så otroligt innerligt glad att jag nu har fått mina första forskningsmedel för en studie där jag kan undersöka användning av Google Glass. Helt otroligt fantastiskt!

Finansiär är Lärarhögskolan vid Umeå universitet. Jag har blivit tilldelad 500 000 kr för att bedriva forskning om hur lärare kan använda kroppsnära teknik i skolan.

Den här experimentella studien syftar till att undersöka de möjligheter och utmaningar användning av kroppsnära teknik (eg. Google Glass) ger lärare i deras vardagliga arbete i skolan. Syftet med studien är också att undersöka och förstå hur lärare designar sin undervisning i teknikmedierade lärmiljöer samt vilken betydelse snabb och tillgänglig information samt dokumentation får för lärares vardag.

De forskningsfrågor studien baseras på är:

  1. Hur designar lärare sin undervisning i lärmiljöer där kroppsnära teknik och mobila teknologier används?
  2. Hur tillämpar lärare kroppsnära teknik för administration, planering, undervisning och dokumentation?
  3. Vilka pedagogiska möjligheter och utmaningar finns det?
  4. Vilka funktioner anses mest tillämpbara?
  5. Hur och vad kommunicerar lärare med elever, föräldrar eller kollegor?

Den här experimentella studien utgår alltså från en kvalitativ forskningsansats. Halvstrukturerade intervjuer och klassrumsobservationer kommer att användas som metoder för datainsamling. Även dokumentstudier i form av aktivitetslistor i Google Glass (exempelvis kommunikation med elever, fotografering, filmning, kalenderhändelser, sökningar och faktainformation, anteckningar m.m.) och eventuella nyhetsflöden i sociala medier (exempelvis Facebook, Twitter) samt studier av insamlat material i databaser kommer att genomföras. Studien beräknas att pågå under en 2-års period.

Eftersom tillgången till kroppsnära teknik av typen Google Glass är relativt begränsad kommer 2 lärare i grundskolans år 7-9 och 2 lärare i gymnasiet att medverka. Dock så är ett krav att medverkande lärares elever använder mobila enheter av typen dator, surf- eller lärplattor. Detta är en viktig aspekt i studien för att kunna undersöka hur lärare och elever nyttjar teknikens möjligheter för kommunikation och vad som kommuniceras.

Jag ser verkligen framemot att få starta upp detta forskningsprojekt. Det ska bli så otroligt roligt och spännande!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *