Att skapa lärande utmaningar i kombination med användning av Google Glass och platsberoende information

Under våren 2014 leder jag ett projekt med Google Glass som handlar om att utforska hur Google Glass kan användas i lärsituationer. Wearable technology och mer specifikt just användning av Google Glass i utbildningssyfte är ett outforskat område inom såväl grundskolan som inom högre utbildning. Det här projektet syftar till att utforska hur Google Glass kan användas som stöd i lärsituationer. Syftet är också att utforska hur Google Glass i kombination med platsberoende information och augmented reality kan användas för att stärka skolelevers lärande och att skapa nyfikenhet och lust till lärande. Vidare är syftet att erbjuda studenter vid Umeå universitet möjlighet att utveckla verktyg och pedagogiska aktiviteter för Google Glass.

I detta projekt utforskas alltså användning av Google Glass i en specifik lärsituation där lärprocessen utformas som en typ av skattjakt eller gamification.

Två skolelever, Elvira 13 och Axel 15 år, kommer att få använda Google Glass, få utmaningar/problem pushat till glasögonen (via GPS) när de närmar sig ett specifikt område (platsberoende information). Utmaningarna som pushas till glasögonen ska de sedan lösa. Eleverna ska alltså lösa utmaningarna/problemen och få ledtrådar för att ta sig till nästa ställe där nästa utmaning eller ledtråd kommer att presenteras.

Detta projekt är en del av ett större övergripande samarbetsprojekt mellan tre institutioner/enheter vid Umeå universitet och lokala företag. Vid Umeå universitet medverkar interaktiva medier och lärande (IML), Interaktion och Design, Teknisk fysik och Industriell ekonomi. Lokala företag som medverkar i projektet är CGI, Algoryx och Dohi Sweden.

Studenter vid Interaktion och Design kommer att utveckla ett verktyg för Google Glass där man kan lägga in och få platsberoende information pushat till dem, d.v.s. göra det möjligt att binda information till fysiska platser genom att ange koordinater som informationen ska bindas till samt en radie inom vilken informationen kan visas.

Studenter i kursen Ingenjörens roll i arbetslivet ska alltså skapa de utmaningar/problem som skoleleverna ska lösa. Dessa utmaningar ska kopplas ihop med befintlig funktionalitet i Google Glass samt till den tekniska lösning för platsberoende information som studenterna vid Interaktion och Design utvecklar.

De tre lokala företag som är involverade i projektet är främst kopplade till studenternas arbete. Algoryx kommer att agera i rollen som tekniskt sakkunnig i projektet för de medverkande studenterna som ska skapa utmanignarna. Företaget Dohi Sweden är mentorer för studenterna vid Interaktion och Design som utvecklar den tekniska lösningen för platsberoende information. Även företaget CGI har en koppling till projektet eftersom deras applikation, WallTagger (beskrivning längst ner på den länkade sidan), kommer att användas i en av utmaningarna.

Det är otroligt spännande att se hur det hela kommer att utvecklas. 27 maj kl. 15.00 ska applikationerna vara färdiga och eleverna ska få testa  i skarpt läge 🙂
Vi samlas vid Kulturhuvudstadshjärtat vid Rådhusesplanaden.