Google Glass i tandläkarutbildningen

I januari inleddes vårt andra pilotförsök med att använda Google Glass i tandläkarutbildningen. Denna gång var det vid handledning av studenter som har egna patienter. Studenterna läser termin 7 i utbildningen. I pilotförsöket ingick 18 studenter, 10 tjejer och 8 killar, och en lärare. Läraren använde Google Glass och studenterna fick kommunicera med läraren via en iPad. Studenterna arbetade två och två varav en av dem hade sin patient medan den andre fick assistera.

När studenterna behövde komma i kontakt med läraren, om de exempelvis behövde hjälp av något slag eller behövde ett godkännande, kontaktade de läraren via mail eller genom att skicka ett meddelande via Hangout, som är Googles variant av Skype. Tidigare hade studenterna enbart skrivit upp det nummer på det bås som de höll till i via en Whiteboard som satt ute i korridoren. Studenterna tyckte det var fantastiskt roligt att få prova ett helt nytt sätt att kommunicera med läraren.

De första erfarenheterna:

  • Studenterna tyckte bl.a. att det var skönt att inte behöva lämna patienten för att gå ut i korridoren för att skriva upp sig på White boarden utan kunde skicka ett meddelande till läraren direkt från det bås de höll till
  • De flesta studenterna tyckte att de fick hjälp snabbare eftersom läraren kunde svara på meddelandet direkt från Googlebrillorna
  • Läraren kunde göra en prioritering eftersom studenterna skrev vad de hade för ärende. Tidigare hade studenterna alltså enbart skrivit upp sitt båsnummer på White Boarden
  • Eftersom läraren fick en ljudnotifikation när någon skickade ett meddelande så var det möjligt för henne att veta att någon väntade på att få hjälp
  • När studenterna skickade meddelande via Hangout så var det möjligt för dem att även skicka med en bild vilket de menade skulle kunna ha en betydande funktion. De menade att läraren skulle kunna bedöma om de exempelvis behövde ta fler röntgenbilder av en patient även om läraren inte befann sig i närheten. Det skulle kunna minska väntetiderna.
  • Dock så är mobila enheter typ iPad och Google Glass, som användes i detta försök, beroende av att det trådlösa nätverket fungerar tillfredställande. När signalen fluktuerade, d.v.s. gick upp och ner, gick inte meddelanden fram. Det medförde att studenterna blev lite osäkra på om läraren verkligen hade fått deras meddelande eller inte. Det medförde i sin tur att läraren fick vara noga med att svara på studenternas meddelande så fort som möjligt så att de skulle veta att deras meddelande verkligen hade kommit fram.

Både studenter och lärare såg flera framtida möjligheter med att använda Google Glass både i tandläkarutbildningen men även som praktiserande tandläkare. Några saker som de nämnde var exempelvis att det skulle vara möjligt att rådfråga en kollega om ett problem utan att behöva lämna patienten eller att det är möjligt att föra anteckningar med enbart rösten med Google Glass.

Här nedan visas några bilder från pilotförsöket i januari.

     lena

lina_jonas

stol

stud

IMG_2770