Google Glass i tandläkarutbildningen

Ett av de pilotprojekt där jag utforskar användningen av Google Glass är ett samarbetsprojekt tillsammans med tandläkarutbildningen här vid Umeå universitet. Projektet går ut på att utforska hur Google Glass kan används som stöd i handledningssituationer med tandläkarstudenter.

Vid detta första försök var tanken att prova om det går att projicera upp bilden från Google Glass på en vit duk genom att köra en s.k. Hangouts (videosamtal). Videosamtalet (alltså bilden från kameran på Google Glass) skulle projiceras upp via en iPad på vita duken och visa tandläkarens vy.

Naturligtvis så strulade den trådlösa uppkopplingen. Hade man kunna vänta sig något annat? Signalstyrkan till det trådlösa nätverk som brillorna var kopplade till fluktuerade. Det gjorde även signalstyrkan till det trådlösa nätverk som iPaden var kopplad till.
Vi fick gå över till plan B…

Istället för att använda oss av videosamtalsfunktionen tog vi stillbilder med brillorna och projicerade upp dem på vita duken. För att ta en bild säger man helt enkelt: “Ok glass, take a picture”. Den tagna bilden visas sedan från brillorna via den telefon som är sammankopplad med Google Glass. Bilden som visas på telefonens skärm (s.k. screencast) visas via en dator som i sin tur är kopplad till en projektor.

Resultat?

  • Fungerande trådlös uppkoppling är extremt viktigt för videosamtal
  • Bilden över 3G-nätet är av för dålig kvalitet för att det ska gå att använda videosamtal
  • Svårt att hitta rätt vinkel för att ta bra närbilder med brillorna
  • I framtiden skulle en tandläkare behöva en kamera som går att rikta bättre för att ta bra närbilder
  • Google Glass är en god inspirationskälla för samtal om utveckling och användning av framtidens teknik (studenter och övrig personal tyckte det var jättespännande!)
  • Andra användningsområden för Google Glass i handledningssituationer diskuterades
  • Ett exempel på att användbart område är om tandläkaren skulle kunna få röntgenbilderna skickade till glasögonen. Då kan tandläkaren sitta vänd mot patienten och titta på tänderna samtidigt som röntgenbilden visas i prismat ovanför ögat. Det vore något 🙂

Nedan visas några bilder från handledningssituationen tagen med en vanlig digitalkamera samt några bilder tagna med Google Glass. Även en liten film presenteras. Studenter och patienter har givit sin tillåtelse att visa bilderna.

bild1  lena_stud lena_stud2 mun projektorduk stud_skarm

Bilder tagna med Google Glass:

tjej1_narbild tjej2_narbild2

kille1_narbild2kille3_narbild

Film – handledning:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *