Avslutningskonferens Invisible Girl

Den 7:e juni 2012 publicerades vår elektroniska antologi Invisible Girl, där 40 forskare och konstnärer på olika sätt beskriver och problematiserar flickor och flickskap. För att fira detta och för att nå ut med vår publikation anordnades en konferens under eftermiddagen den 7:e juni.  Konferensen var gratis och öppen för allmänheten och ägde rum i det nya fina Bildmuseet i Umeå.

Författare och konstnärer reste från jordens alla hörn för att under tre timmar ge en kort presentation av sina kapitel. Det blev en späckad eftermiddag, samtidigt som formatet gjorde att alla kunde ha glädje av konferensen, oavsett bakgrund eller intressen. Författarnas och konstnärernas presentationer bidrog till ett starkt kollage av såväl bokens innehåll som förutsättningar för samtidens flickskap.

 

Invisible Girl Conference

On June 7th the conference Invisible Girl took place at Bildmuseet on Umeå Arts Campus, Umeå, Sweden. This was to celebrate the launch of our online anthology Invisible Girl, where forty researchers and artists describes and problematize girls and girlhood.  The conference was open to the public and free of charge.

Researchers and artists came from all over the world to present their work. It became an fantastic afternoon with a rich and intense agenda. Between 3 pm and 6 pm the contributions was presented nearby the restaurant, on the ground floor in Bildmuseet, lovely situated right by the river of Umeå.

 

Conference Program

Title Time
1. Welcome
Gun-Marie Frånberg, Camilla Hällgren and Elza Dunkels, Sweden
15. 00
2. Opening of the Conference
Elishiba Kimani, Kenya
15. 02
3. Gendered Other – Hidden Girl
Camilla Hällgren, Sweden
15. 15
4. Jyotika
Smriti Mehra, India
15. 21
5. The Invisibility of Adolescent Mothers in a Yoruba Community in South-west Nigeria
Agunbiade Ojo Melvin, Nigeria
15. 28
6. Nelly, the Invisible Girl
Gun-Marie Frånberg and Marie Wrethander, Sweden
15. 35
7. Suck, Squeeze, Bang, Blow
Dina Rončević, Croatia
15. 42
Short Break
8. The Invisible Black Girl and ‘Miss’ Representation of ‘Her story
Janet Grey-Elsharif and Claudette Morgan, UK
16. 00
9. Popular Magazines, [Some] Black Women & Body Image
Jill Andrew, Canada
16. 07
10. Working Hard to Create a Visible Self:
Social Constructions of (In)Visibility in Relation to Girls’ Stress

Carita Bengs and Maria Wiklund, Sweden
16. 14
11. The Politics of (In)Visibility: On the Blind Spots of Women’s Discrimination in the Academy
Nitza Berkovitch, Niza Yanay and Anat Waldman, Israel
16. 21
12. Gender Intersects: African Women Negotiate Visibility from Spaces of Invisibility in Sweden
Joyce Kemuma, Sweden
16. 28
13. Wayne 4 Ever – I Tramp-Stamp Myself before Someone Else does
Elza Dunkels and Maya Dunkels, Sweden
16. 35
Short Break
14. Outsiders in the Videogame World Where are the Girls?
Kathy Sanford and Sarah Bonsor Kurki, Canada
17. 00
15. I could visit her blog just because she’s so stupid
Sofia Zettermark, Sweden
17. 07
16. “A Blog of Their Own”
Alena Černá, Lukas Blinka and Francesca Romana Seganti
Czech Republic, Estonia and Italy
17. 14
17. webGurl dis/connects
Tess Jewell, Canada
17. 21
18. Can You See Me Now?
Sol Morén, Sweden
17. 28
19. Closing of the Conference
Gun-Marie Frånberg, Camilla Hällgren and Elza Dunkels, Sweden
17. 35

 

 

Professor Gun-Marie Frånberg: gun-marie.franberg@edusci.umu.se
PhD Camilla Hällgren: camilla.hallgren@edusci.umu.se
PhD Elza Dunkels: elza.dunkels@edusci.umu.se

Department of Applied Educational Science Umeå University, Sweden

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.