Hem

Konferens om framtidens prov och provmiljöer

Umeå den 16-17 juni, 2016.

De politiska vindarna, både nationellt och internationellt, riktas allt mer mot att utbildningsväsendets storskaliga prov och provmiljöer ska digitaliseras. Det ses av många som ett måste för att följa och spegla det moderna samhällets utveckling, men också som ett sätt att effektivisera administrationen kring proven. När det gäller storskaliga prov är en övergång inte alltid så okomplicerad, i synnerhet om provtagarna är många eller provet består av uppgifter som fungerar olika i olika miljöer. Det är viktigt att utvecklingen baseras på korrekt underbyggda beslut, där provens kvalitet, men också aspekter som rättvisa och konsekvenser tas i beaktande.

Syftet med konferensen var att erbjuda en plattform för utbyte av kunskaper, erfarenheter och idéer, genom att samla personer som är intresserade av hur framtidens storskaliga prov och provmiljöer kan och bör se ut. Programmet innehöll presentationer av internationellt framstående forskare och praktiker, symposier och diskussionsgrupper. Systemleverantörer presenterade även sina produkter och tjänster.

Frågor som diskuterades berörde de möjligheter, begränsningar, utmaningar och problem som kan vara förknippade med en digitalisering av storskaliga prov, och vilka teoretiska, ekonomiska och sociala konsekvenser som kan följa en digitalisering av proven, eller den omgivande digitala miljön.

Konferensen mynnade ut i engagerande, interagerande och stimulerande presentationer och diskussioner!

Med vänlig hälsning

Konferensarrangörerna vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet!