Framtidens prov och provmiljöer

By admin • Project • 8 Dec 2015

Framtidens prov och provmiljöer

Konferens kring framtidens storskaliga prov och provmiljöer utifrån ett kvalitets-, rättvise och konsekvensperspektiv.

Konferensen anordnas av Institutionen för Tillämpad Utbildningsvetenskap vid Umeå Universitet, Sverige, och kommer att äga rum på Umeå Folkets hus i centrala Umeå, den 16-17 juni 2016.

More information: https://iml.edusci.umu.se/conferences/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *