#tagga 2014

By Lars Norqvist • Project • 26 Apr 2013

Bild01

#tagga2014 är ett forskningsprojekt som påbörjats våren 2013 vid Institutionen för Tillämpad Utbildningsvetenskap, IML.

Syftet med projektet är att undersöka vilket lärande och vilka lärprocesser som kan ske under ett kulturhuvudstadsår och hur dessa lärprocesser kan dokumenteras och synliggöras. Det dokumenterade lärandet länkas till mål i styrdokument via en webbtjänst utvecklad för ändamålet.

Målet med projektet är att deltagare vid ett event under kulturhuvudstadsåret dokumenterar sitt lärande via text, bild, ljud eller rörlig bild för att sedan ladda upp dokumentationen till en webbtjänst och koppla samt värdera lärprocessen till mål i skolans styrdokument.

Projektet leds av Eva Mårell-Olsson och Lars Norqvist

Styrgrupp

Professor Isa Jahnke

Docent Fredrik Paulsson

Lektor Eva Mårell-Olsson

Doktorand Lars Norqvist

NYHET!!!

Nu förstärks projektets möjligheter med Google Glass då Eva fått chansen att prova dessa från hösten 2013.

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.504252/hon-far-sveriges-enda-google-brillor

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=5516530

http://www.infotechumea.se/umeabo-far-bara-google-glass

http://www.idg.se/2.1085/1.504252/hon-far-sveriges-enda-google-brillor

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/svenska-eva-forst-i-sverige-att-testa-nya-googleglasogonen

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *